T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI RİZE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bitki Örtüsü

Bölgenin doğal bitki örtüsü, kıyılarda nemlilik ve yağışın fazla olması sebebi ile geniş yapraklı gür ormanlardan oluşur. Türkiye ormanlarının %25'ini barındırır ve sahip olduğu ormanlar bakımından Türkiye'nin en zengin bölgesidir.